×


[email protected] | 0850 399 36 63

İnfogenetik Moleküler Bilgi Hizmetleri A.Ş.
Barbaros Mah. Kardelen Sok.
Palladium Tower No: 2/114
Ataşehir / İstanbul
Infogenetik, Roche grup firmasıdır.
®2015 Foundation Medicine, Inc.
Foundation Medicine® ve FoundationOne®
tescilli ticari markalardır.
Site sorumlusu: Hakan Çelebi

Gizlilik Politikası

İnfogenetik İnternet Sitemizi görüntülediğiniz veya bizimle e-posta aracılığı ile irtibata geçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Biz, İnfogenetik olarak İnternet Sitemizi ziyaret eden kişilere ait özellikle de sağlık ile ilgili bilgilerin gizliliğinin korunmasının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. İşte bu yüzden dünya çapında veri gizliliği gerekliliklerini karşılamak için gerekli adımları atıyoruz. Kişisel verileriniz, «infogenetik grup Kişisel Verileri Koruma Talimatı"na göre ve başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere Türk yasaları ve kişisel verilerin saklanması, işlenmesi, erişimi ve aktarımını düzenleyen yürürlükteki diğer yerel mevzuat uyarınca ele alınmaktadır.

Bu Gizlilik Politikası ile İnfogenetik, kişisel verilerinizin geçerli yasa, kural ve yönetmeliklerin yanı sıra bu Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanacağını, saklanacağını, işleneceğini, aktarılacağını ve güvenliğinin sağlanacağını taahhüt eder. İnfogenetik çevrimiçi kaynaklarından ve bu Gizlilik Politikası’nın bağlantısını taşıyan internet siteleri ve iletişim araçları (e-posta, sosyal medya hesapları ve diğer çevrimiçi araçlar gibi) aracılığı ile talep edilen kişisel verileriniz (aşağıda tanımlandığı gibi) bu Gizlilik Politikası’na tabidir. Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerin İnfogenetik tarafından çevrimiçi olarak toplanan kişisel verilerle birleştirildiği durumlar dışında, çevrimdışı kaynaklardan ve iletişimlerden toplanan kişisel verileri kapsamaz. Bu Gizlilik Politikası, aynı zamanda İnfogenetik’in internet sitelerinde bulunan içeriğini veya gizlilik uygulamalarını denetlemediği üçüncü kişi çevrimiçi kaynaklara veya internet sitelerine ait bağlantıları da kapsamaz.

İnternet Sitesi’nde yer alan çerezler vb. araçlarla toplanan veriler dışında, İnfogenetik yalnızca kendi isteğiniz ile vermiş olduğunuz kişisel verilerinizi toplar. Kişisel verilerinizin hiçbiri, açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle kendi pazarlama kullanımları için paylaşılmaz. Çevrimiçi olarak bilgi toplama, kullanma, paylaşma ve koruma yöntemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu Gizlilik Politikası’nı gözden geçirin. İnfogenetik Moleküler Bilgi Hizmetleri A.Ş, Roche grup firmasıdır.

 

Talep Edilen Bilgi

İnfogenetik’in sizden çevrimiçi bilgi almak için kullandığı iki genel yöntem bulunmaktadır:

1. Talep Edilen Bilgiler

- Kişisel veriler: İnternet Sitesi’ni herhangi bir kişisel veri vermeden ziyaret edebilirsiniz. Kişisel verileriniz (isim, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve diğer tanımlayıcı bilgiler gibi) yalnızca siz kendi isteğiniz ile başvuru yapmak istediğinizde talep edilir. Bunun yanı sıra sorularımız ve anketlerimiz aracılığı ile sağlık bilgileriniz de dahil özel nitelikli kişisel verileriniz de talep edilebilir. Özellikle İnfogenetik tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmak istemeniz halinde hizmetin niteliğine bağlı olarak kişisel sağlık verileriniz, biyometrik verileriniz ve doku örnekleriniz gibi özel nitelikli kişisel verileriniz talep edilebilecektir.

- Anonim Veriler: Bazı durumlarda sizden aldığımız veriler, içerisinden kişisel verileriniz çıkartılarak toplu ve/veya anonim bir şekilde saklanabilir ve/veya işlenebilir. Verileriniz, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olabilecek isimsiz, toplu istatistiksel bilgiler oluşturmak için diğer veriler ile birleştirilebilir.

2. Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler

Bizimle internet sitelerimiz üzerinden ve e-posta gibi diğer iletişim araçları aracılığı ile iletişime geçtiğinizde bazı bilgiler otomatik olarak İnfogenetik ve/veya İnfogenetik’in birlikte çalıştığı bazı tedarikçileri veya hizmet sağlayıcıları tarafından alınır. Kullandığımız otomatik teknoloji ve hizmetler arasında web sunucu günlüğü/ IP adresleri, çerezler, web işaretçileri ve üçüncü kişi uygulama ve içerik araçları bulunmaktadır.

İnternet Sunucu Günlüğü/ IP Adresleri. IP adresi, internete her erişiminizde bilgisayarınıza tanımlanan değişken ( dynamic ) veya sabit ( static ) bir numaradır. İnternet üzerindeki bütün bilgisayar tanımlamaları, bilgisayar ve sunucuların birbirlerini tanımasını ve kendi aralarında iletişim kurmasını sağlayan IP adresleri ile gerçekleştirilir. İnfogenetik, sistem yönetimini yürütmek ve toplu bilgileri, site analizi ve internet sitesi performans değerlendirmesi yapmaları için bağlı şirketlere, iş ortaklarına, hizmet sağlayıcılara ve/veya tedarikçilere raporlamak için IP adreslerini toplar.

Çerezler. Çerezler, belli internet sitelerine girdiğinizde bilgisayarınızın sabit diskine ve/veya tarayıcınıza otomatik olarak yerleşen bilgi parçasıdır. Çerezler, tarayıcınızı sunucuya benzersiz şekilde tanımlar. Çerezler, internet deneyimini sizin için daha iyi hale getirmek,site analizi ve internet sitesi performans incelemesi yapmak için sunucuda bilgi depolamanıza izin verir. Çoğu internet tarayıcısı çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır, ancak tarayıcınızın ayarlar/seçenekler bölümüne girerek tarayıcınızı tüm çerezleri reddetmek veya çerez gönderildiğinde bildirim almak üzere yeniden ayarlayabilirsiniz. Ancak çerezleri reddetmeniz halinde sitelerimizden bazılarının düzgün çalışmama ihtimali olduğunu unutmayınız.

Web işaretçileri. İnfogenetik, bazı internet sayfaları veya e-postalarda "Web işaretçisi" olarak adlandırılan ("eylem işareti" veya "açık GIF teknolojisi" olarak da bilinir) ortak bir internet teknolojisinden yararlanır. Web işaretçileri bir siteye giren ziyaretçilerin sayısını veya sitenin belirli bölümlerinin tıklanma sayısını ölçümleyerek sitenin etkinliğinin analiz edilmesine yardımcı olur.

Web işaretleri, çerezler ve diğer izleme teknolojileri, IP adresiniz dışında size ait tanımlayıcı kişisel verileri otomatik olarak alamaz. Bu otomatik izleme teknolojileri ancak kayıt olmak veya e-posta göndermek suretiyle kişisel verilerinizi kendi isteğiniz ile verdiğiniz takdirde, internet kullanımınız ve/veya interaktif e-postalarınız hakkınızda bilgi sağlayarak size verilen hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılabilir

Hizmetler. İnfogenetik, internet siteleri üzerinde bulunan Google Maps veya QARTAL FLIFE gibi üçüncü kişi uygulama ve içerik araçlarına bağlı olarak hizmetler sunabilir. Siz bu üçüncü kişi uygulamaları ve araçları kullanarak sitelerimiz üzerinde bizimle her iletişime geçtiğinizde otomatik olarak bazı verileriniz söz konusu üçüncü kişilere iletilir.

Seçimleriniz

İnternet sitelerini kullanırken tercih edebileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Sitemizde bulunan form ve veri alanlarına kişisel verilerinizi girmemeyi ve bunun sonucu olarak kişiye özel hizmetlerimizden faydalanmamayı seçebilirsiniz. Kişisel verilerinizi vermeyi tercih etmeniz halinde dilediğiniz zaman uygulamaya müdahale ederek verdiğiniz verileri görüntüleme veya değiştirme hakkınız bulunmaktadır. Bazı siteler bu tür verilerin belirli alanlarda kullanılabilmesi için sizden onay ister, verilerinizin kullanımına onay vermek veya vermemek kendi tercihinize bağlıdır. E-bültenler gibi belli hizmet ve iletişim şeklinden yararlanmayı tercih etmiş olsanız dahi, yapmış olduğunuz tercihi, her bir iletide bulunan aboneliği iptal seçeneğini kullanarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Herhangi bir hizmet veya iletişim aboneliğinizi sonlandırmaya karar vermeniz halinde verilerinizi en kısa süre içerisinde silmeye çalışacak, ancak bu talebinizi yerine getirmeden önce size bazı sorular yönelteceğiz

Yukarıda da belirtildiği üzere, İnternet Sitemizi ziyaretiniz sırasında çerezlerden korunmak istiyorsanız internet tarayıcınızı tüm çerezleri reddetmek veya çerez gönderildiğinde bildirim almak üzere yeniden ayarlayabilirsiniz.

Yasal Haklarınız

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak ve aşağıda belirtilen yasal haklarınızı kullanmak amacıyla [email protected] e-posta adresi üzerinden İnfogenetik’e başvurabilirsiniz

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Yukarıda belirtilen (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin (düzeltme, slime, yok etme, anonimleştirme vb.), kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Güvenlik

İnfogenetik, vermiş olduğunuz kişisel verileri yetkisiz erişime, hukuka aykırı olarak işlenmesine, uygunsuz kullanıma, ifşaya, kayıp veya hasarlara karşı korumak amacıyla teknoloji kullanmakta, güvenlik önlemlerini almakta ve bu amaca yönelik kural ve talimatları uygulamaktadır. Ayrıca İnfogenetik özel nitelikli kişisel verileriniz ve diğer kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı olarak işlenmesi ya da ele geçirilmesini önlemek amacıyla yürürlükteki mevzuatta belirlenen asgari idari, teknik ve hukuki önlemleri almaktadır. İnfogenetik, aynı zamanda bilgilerinizin gizliliğini sağlamak amacıyla piyasa standartlarına uygun güvenlik duvarları ve şifreleme yöntemleri kullanmaktadır. Ancak, kullanmakta olduğunuz bilgisayarın truva atları, bilgisayar virüsleri ve solucan programları gibi zararlı yazılımlara karşı korunması sizin kişisel sorumluluğunuz altındadır. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı durumlarda (güvenli İnternet tarayıcısı konfigürasyonu, güncel bir anti-virüs yazılımı, kişisel güvenlik duvarı ve bilinmeyen kaynaklardan gelen yazılımların kullanılmaması gibi) verilerinizin ve verilerinize erişim sağlayan şifrelerinizin üçüncü kişilerin eline geçme tehlikesi bulunmaktadır

Veri Kullanımı

İnfogenetik bünyesinde bulunan dünya çapındaki tüm şube, bölüm ve grupların ve adına hizmet sunan tüm anlaşmalı şirketlerin, bizlere vermeyi tercih ettiğiniz kişisel verilerinizin sizin tercihleriniz doğrultusunda kullanılmasını sağlamaktadır. İnfogenetik, bu bilgilerin kullanımı için kontrol ve sorumluluğu elinde tutar. Bu verilerin bazıları, bulunduğunuz ülkeninkinden farklı veri korunma yasaları olan AB, ABD gibi farklı yasal düzenlemelere sahip ülkelerde bulunan bilgisayarlarda saklanıyor ve işleniyor olabilir. İnfogenetik, bu gibi durumlarda, söz konusu ülkede bulunan veri işleyenlerin, verilerinizi bulunduğunuz ülkedeki yöntemler ile eşdeğer koruma yöntemlerine uygun olarak korunmasını güvence altına almaktadır.

Çeşitli insan kaynakları veya pazarlama uygulamaları için kullanılan veriler, ihtiyaçlarınızı daha iyi anlamamıza ve sağladığımız ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmesine yardımcı olur. Ayrıca bu bilgiler sayesinde ilginizi çekebilecek bazı hizmet ve ürünlerimiz ile ilgili iletişimimiz kişiselleştirilebilir. Örneğin, belirli bir hizmetimiz ile ilgili olarak site ziyaretçilerimizin cinsiyet ve yaşlarını inceleyebilir, bu toplu veya anonim analizi şirket içinde kullanabilir veya üçüncü kişiler ile paylaşabiliriz.

Veri Paylaşımı ve Transferi

İnfogenetik, kişisel verilerinizi teknolojik bakımı sağlayan veya müşteri hizmetlerinin sağlanması ve ürün, hizmet ve promosyonlarımız hakkında pazarlama iletişiminin sağlanması gibi işlemlerin yerine getirilmesinde İnfogenetik adına hizmet veren çeşitli şirket veya ajanslar ile paylaşmaktadır.

Ayrıca İnfogenetik’ten aldığınız hizmetlerin niteliğine bağlı olarak söz konusu hizmetleri sağlayan şirketler, sağlık kuruluşları, laboratuvarlar gibi üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve hukuki bir yükümlülük olması halinde yetkili makamlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz paylaşılabilir. Söz konusu bütün şirket ve ajansların gizlilik politikalarına uyması gerekmektedir.

Bunların dışında aşağıda verilen amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilir:

a) verilerinizin bulunduğu sitenin satılması, devredilmesi veya transferi;

b) yetkili devlet birimlerinin talepleri veya yürürlükte bulunan yasa, mahkeme kararı veya yönetmelikler gereğince;

c) kurumsal denetimler için gereken durumlarda veya güvenlik tehdidinin veya herhangi bir şikâyetin söz konusu olması durumunda; 

d) hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;

 

e) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, İnfogenetik’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin veya aktarılmasının zorunlu olduğu durumlarda. Kişisel verileriniz doğrudan pazarlama amacıyla başka hiçbir üçüncü kişiye aktarılmaz. İnternet sitelerimiz üzerinden tarafımıza vermiş olduğunuz kişisel verileriniz, size açık bir bildirim gönderilmeden ve verilerinizin paylaşımına siz şahsen yazılı olarak onay vermediğiniz sürece, doğrudan kendi pazarlama işleri için kullanacak hiçbir üçüncü kişiye aktarılmayacaktır.

İlgili mevzuat gereği hiçbir kişisel veriniz veya kişisel sağlık veriniz ilaç veya tıbbi cihaz alanında faaliyet gösteren İnfogenetik’in hiçbir iştiraki veya bağlı ortaklığı ile paylaşılmayacaktır.

Arkadaşlarınıza veya meslektaşlarınıza e-posta gönderimi veya sosyal medya platformlarında paylaşılması. Bazı İnfogenetik sitelerinde, arkadaşlarınıza veya meslektaşlarınıza onları İnfogeetik İnternet sitesine yönlendirecek bağlantılar gönderme veya sosyal medya platformlarında paylaşma seçeneğiniz bulunmaktadır. Arkadaşlarınız için vermiş olduğunuz e-posta adreslerine yalnızca sizin adınıza bu gönderim yapılacak ya da sosyal medya hesabınız üzerinden paylaşılacak olup bu şahsa ait e-posta adresi veya sosyal medya hesabınıza ilişkin bilgileriniz İnfogenetik veya üçüncü bir kişi tarafından başka herhangi bir amaçla toplanmayacak, işlenmeyecek, aktarılmayacak veya kullanılmayacaktır.

Google Analytics vb. analiz platformları. İnfogenetik‘e ait bazı internet sitelerinde Google, Inc. ("Google") ve benzeri diğer üçüncü kişiler tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics vb. analiz platformları kullanılmaktadır. Google Analytics vb. analiz platformları, site ziyaretçilerinin siteyi nasıl kullandığının analiz edilmesi sağlamak için bilgisayarınıza yerleştirilen bir metin dosyası olan ‘çerezler’i kullanır. İnternet sitelerini kullanma şekliniz ile ilgili çerez tarafından oluşturulan bilgiler (IP adresiniz dahil) Google ve benzeri diğer üçüncü kişiler tarafından ABD'de veya yurt dışında bulunan sunuculara iletilir ve bu sunucularda saklanır. Google ve benzeri diğer üçüncü kişiler bu bilgileri internet sitelerini kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi operatörleri için site aktivitesi raporları toplamak ve internet sitesi aktivitesi ve internet kullanımı ile ilgili diğer servisleri sağlamak amacıyla kullanır. Ayrıca Google ve benzeri diğer diğer üçüncü kişiler, bu bilgileri yasalar gerektirdiğinde veya bilgiler Google ve benzeri diğer üçüncü kişiler adına adına başka üçüncü kişiler tarafından işlendiği durumlarda anılan başka üçüncü kişiler ile paylaşabilir. Google ve benzeri diğer üçüncü kişiler IP adresinizi, Google'da ve benzeri diğer üçüncü kişilerde bulunan diğer verileriniz ile ilişkilendirebilir. Tarayıcınızdan uygun ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz, ancak yukarıda bahsedildiği gibi bu durumda İnfogenetik’in internet sitelerini tüm işlevselliği ile kullanamayabilirsiniz. İnfogenetik’in internet sitelerini kullanarak, Google ve benzeri diğer üçüncü kişiler tarafından hakkınızdaki verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla ve şekilde işlenmesine onay vermiş olursunuz

Diğer Sitelere Bağlantılar

İnternet Sitemizi ziyaret eden kişilere yardımcı olabilecek diğer internet sitelerine ait bağlantılar bulunur. İşbu Gizlilik Politikası söz konusu siteleri kapsamaz, bu sitelerin gizlilik politikaları hakkında bilgi için siteler ile doğrudan iletişime geçmenizi öneririz.

Çocuklar için Gizlilik Beyanı

İnternet sitemiz yetişkin bir kitleye yöneliktir. 18 yaşından küçük olduğunu bilinen herhangi birinden, yasal temsilcisinin önceden doğrulanabilir onaylanması olmadan kişisel veri toplanmaz. Söz konusu yasal temsilci, talep üzerine, çocuğun sağlamış olduğu verileri görüntüleme ve/veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir.

İnternet Siteleri Üzerine Ek Bilgiler

Bir internet sitesinde, burada belirtilenlerden farklı olarak gizlilikle ilgili belirli hükümler varsa, bu hükümler kişisel verilerin toplandığı sayfada bilginize sunulacaktır.

İş veya Profesyonel İnternet Sitelerinin Kullanıcıları için Bilgilendirme

Eğer İnfogenetik ile kurumsal veya profesyonel bir bağlantınız bulunuyor ise kurumsal ve profesyonel kullanıcılar için tasarlanmış sitelerimizde belirtmiş olduğunuz bilgileri, taleplerinizi karşılayabilmek ve sizinle veya temsil etmekte olduğunuz kurumlarla olan iş ilişkilerimizi geliştirmek amacıyla kullanabiliriz. Ayrıca, bu bilgileri bizim adımıza hareket eden üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Gizlilik Beyanı Güncellemesi

İnfogenetik Moleküler Bilgi Hizmetleri A.Ş, zaman zaman işbu Gizlilik Politikası’nı güncelleyebilir veya değiştirebilir. İşbu Gizlilik Politikası üzerinde bu şekilde yapılmış olan her türlü değişiklik bu sayfada belirtilecektir. Gizlilik Politikası’nda değişiklik yapıldığına dair bir bildirim aldıktan sonra İnternet Sitemizin kullanılmaya devam edilmesi, değiştirilen Gizlilik Politikası uyarınca yeni gönderilen bilgilerin kullanılmasına onay verdiğiniz anlamına gelir. Bu Gizlilik Politikası 26 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

İnternet Sitesi, bu Gizlilik Politikası ve İnfogenetik mal ve hizmetlerine ilişkin olarak bilgi edinmek veya dilek, şikayet ve önerilerinizi iletmek için ya da kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınızı kullanmak için [email protected] e-posta adresi üzerinden İnfogenetik ile iletişim kurabilirsiniz