×


info@infogenetik.com | 0850 399 36 63

İnfogenetik Moleküler Bilgi Hizmetleri A.Ş.
Infogenetik, Roche grup firmasıdır.
®2015 Foundation Medicine, Inc.
Foundation Medicine® ve FoundationOne®
tescilli ticari markalardır.
Site sorumlusu: Gökçe Temizaş

 • FOUNDATIONONE NEDİR?

  FoundationOne, tüm solid tümörler için Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Haritasıdır.

  Kanserle ilgili 315 genin tüm kodlama dizisini tarayan FoundationOne, bir tümörü kapsamlı olarak haritalamak için gerekli 4 tip genomik değişikliğin tamamını saptama özelliğine sahiptir. Böylece hastada kanser oluşumuna neden olan değişikliklerin anlaşılmasına ve test öncesinde öngörülememiş hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesine de yardımcı olabilir. Hibrid Yakalama metodu ile gen parçalarının çoğaltılmasını sağlayarak, tüm parçaların yeterli düzeyde kapsanmasını sağlar ve varolan genomik değişikliğin yakalanma olasılığını en üst düzeye çıkarır. 1,2

  Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Haritanız

  Kullanılabilir bilgilere ulaşılması amacıyla, sonuçlar; biyoinformatik ve genetik alanlarında uzmanlaşmış 20’den fazla bilim insanından oluşan bir ekip tarafından çalışılır. Kanser genomuyla ve klinik açıdan anlamlı tüm değişikliklerle ilgili bilgiler, kolay anlaşılır ve açıklayıcı bir rapor aracılığıyla sunulur. Kişiselleştirilmiş kanser tedavi haritası sunan bu rapor, bu değişikliklerin en güncel ve bilimsel kanıtlara uygun olarak hedefe yönelik tedavilerle veya klinik araştırmalarla eşleştirilmesine de imkan tanımaktadır. Sonuç olarak, FoundationOne, bilinen seçenekle re ilave olarak daha geniş kapsamlı Kişiselleştirilmiş Tedavi Haritası sunar.

  TMY ve MSI

  Tümör Mutasyon Yükü (TMY) ve Mikrosatellit Instabilite (MSI) her FoundationOne ve FoundationOne Heme raporuna ek doku, maliyet veya süre gerektirmeden hekimlerimize yol göstermek için dahil edilmiştir. Bazı tümör tiplerinde kullanılan bu belirteçler hekimlerimize hastaların immünoterapilerden faydalanıp faydalanamayacağı ile ilgili yol gösterebilmektedir.  315 genin tüm kodlama dizisini ve 28 gen intronunu tarar.  4 tip genomik değişikliğin tamamını saptar.  Az miktarda ve düşük saflıktaki doku örnekleriyle bile çalışır.  Kolay anlaşılır ve kapsamlı bir rapor sunar.


  TMY broşürünü indirmek için tıklayınız.

 • FOUNDATIONONE HEME NEDİR?

  FoundationOne Heme, Hematolojik Kanserler ve Sarkomlar için Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Haritası’dır. FoundationOne Heme, kanserle ilişkili 406 genin tüm kodlama dizisini tarar . Genomik değişikliklerin 4 tipini de saptayarak kansere neden olan genomik değişikliklerin açığa çıkmasına yardımcı olur ve hedefe yönelik tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi verir.

  Kişiselleştirilmiş Kanser Tedavi Haritanız

  Kullanılabilir bilgilere ulaşılması amacıyla, sonuçlar; biyoinformatik ve genetik alanlarında uzmanlaşmış 20’den fazla bilim insanından oluşan bir ekip tarafından çalışılır. Kanser genomunuzla ve klinik açıdan anlamlı tüm değişikliklerle ilgili bilgiler, kolay anlaşılır ve açıklayıcı bir rapor aracılığıyla sunulur. Kişiselleştirilmiş kanser tedavi haritanızı sunan bu rapor, bu değişikliklerin en güncel ve bilimsel kanıtlara uygun olarak hedefe yönelik tedavilerle veya klinik araştırmalarla eşleştirilmesine de imkan tanımaktadır. Sonuç olarak, FoundationOne, bilinen seçeneklere ilave olarak daha geniş kapsamlı Kişiselleştirilmiş Tedavi Haritası Sunar

  TMY ve MSI

  Ek doku, maliyet veya süre gerektirmeden TMY (Tümör Mustasyon Yükü) ve MSI (Mikrosatellit Instabilite )her FoundationOne ve FoundationOne Heme raporuna hekimlerimize yol göstermek için dahil edilmiştir. Bazı tümör tiplerinde kullanılan bu belirteçler hekimlerimize hastaların immünoterapilerden faydalanıp faydalanamayacağı ile ilgili yol gösterebilmektedir.  406 kanserle ilişkili genin tüm kodlama dizisini tarar.  RNA dizilimi ile 265 gen boyunca gen füzyonlarını yakalar.  Hibrid Yakalama ile gen parçalarını çoğaltır, tüm parçaların yeterli düzeyde kapsanmasını sağlar. Varolan genomik değişikliğin yakalanma olasılığını en üst düzeye çıkarır.

  Foundationone Heme teknik bilgiler broşürünü indirmek için tıklayınız.

 • FOUNDATIONONE LIQUID NEDİR?

  FoundationOne®Liquid, kan dolaşımında bulunan tümör DNA'sını (ctDNA) analiz eden, solid tümörlere yönelik sıvı biyopsi testidir.

  FoundationOne Liquid: Daha fazla hastaya kapsamlı genomik profilleme fırsatı sunan basit ve kullanışlı bir test 1,2

  FoundationOne Liquid kanserle ilişkisi olduğu bilinen 70 geni inceleyerek yüksek özgüllük ve duyarlılık ile genomik alterasyonları belirler.1,2,3

  FoundationOne Liquid aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:


  Teknik Özellikler dökümanını indirmek için tıklayınız.

  Kan Örneği Alım Talimatları dökümanını indirmek için tıklayınız.

  Referanslar

  1. FoundationACT® Technical Specifications, 2018. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-act (Accessed June 2018).
  2. Clark TA, et al. J Mol Diagn 2018. [Epub ahead of print] doi: 10.1016/j.jmoldx.2018.05.004.
  3. FoundationACT® Analytic Validation White Paper, 2016. Available at: http://info.foundationmedicine.com/hubfs/New Corporate Site Documents/FoundationACT_AVWhitePaper.pdf (Accessed June 2018).