FoundationOne® Hakkında

FoundationOne®, doğrulanmış (valide edilmiş)* , Kapsamlı Genomik Profilleme analizidir. 

FoundationOne®, kanserle ilgili 315 genin tüm kodlama dizisini ve solid tümörlerde sıklıkla yeniden düzenlenen veya değişen 28 gen intronlarını tarar. FoundationOne®, bir tümörü kapsamlı olarak profillemek için gerekli 4 tip genomik değişikliğin hepsini saptama özelliğine sahiptir. Böylece hastada kanser oluşumuna neden olan değişikliklerin anlaşılmasına ve öncesinde öngörülememiş hedefe yönelik tedavi seçeneklerinin belirlenebilmesine de yardımcı olabilir. 

FoundationOne® ile hem test için kullanılan tümör biopsi dokusundan hem de zamandan tasarruf edersiniz. Rutin biyopsi veya ince iğne aspirasyon biyopsisinden alınan az miktarda bir doku yeterlidir. Düşük saflıktaki örneklerle bile çalışılabilir. Hibrid Yakalama metodu ile gen parçalarının çoğaltılmasını sağlayarak, tüm parçaların yeterli düzeyde kapsanmasını sağlar ve varolan genomik değişikliğin yakalanma olasılığını en üst düzeye çıkarır.

Kullanılabilir bilgilere ulaşmanız amacıyla sonuçlar, 20'den fazla biyoinformatikçi ve genomik bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından çalışılır. Kanser genomunuzla ve klinik açıdan anlamlı tüm değişikliklerle ilgili bilgiler, kolay anlaşılır ve açıklayıcı bir rapor aracılığıyla sunulur. Rapor, bu değişikliklerin, en güncel bilimsel kanıtlara uygun olarak hedefe yönelik tedavilerle veya klinik araştırmalarla eşleştirilmesine de imkan tanımaktadır. Sonuç olarak, FoundationOne®, bilinen seçeneklerin dışında daha geniş bir bakış sunabilir.

*Valide edilmiş yöntemle çalışıldığında,yapılan işlemin doğru, spesifik, tutarlı ve güvenilir olduğu garanti edilmiş olur. FoundationOne Validasyon çalışması: G. Frampton, et al., “Development and validation of a clinical cancer genomic profiling test based on massively parallel DNA sequencing”. Nat Biotechnol. 2013 Oct 20.

FOUNDATIONONE® TEKNİK ÖZELLİKLER

FoundationOne® Heme Hakkında

FoundationOne® Heme doğrulanmış (valide edilmiş)* , Kapsamlı Genomik Profilleme analizidir.

FoundationOne® Heme, hematolojik kanserlerde (lösemiler, lenfomalar ve myelom) ve sarkomlarda kanserle ilişkili 406 genin tüm kodlama dizisini tarar. FoundationOne® Heme, genomik değişikliklerin 4 tipini de saptayarak kansere neden olan genomik değişikliklerin açığa çıkmasına yardımcı olur ve hedefe yönelik tedavi seçenekleriyle ilgili bilgi verir. 

FoundationOne® Heme, hematolojik kanserler ve sarkomların sık görülen bir nedeni olan gen füzyonlarını yakalamak için, 265 gende RNA dizisi de taramaktadır.

 

Kullanılabilir bilgilere ulaşmanız amacıyla sonuçlar, 20'den fazla biyoinformatikçi ve genomik bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından çalışılır. Kanser genomunuzla ve klinik açıdan anlamlı tüm değişikliklerle ilgili bilgiler, kolay anlaşılır ve açıklayıcı bir rapor aracılığıyla sunulur. Rapor, bu değişikliklerin, en güncel bilimsel kanıtlara uygun olarak hedefe yönelik tedavilerle veya klinik araştırmalarla eşleştirilmesine de imkan tanımaktadır. Sonuç olarak, FoundationOne®Heme, bilinen seçeneklerin dışında daha geniş bir bakış sunabilir.

 

FOUNDATIONONE® HEME TEKNİK ÖZELLİKLER

İmmunoterapi

Tümor Mutasyon Yükü (TMY) her FoundationOne® raporuna dahil edilmiştir

Bazı tümör tiplerinde kullanılan kanser immunoterapilerine yanıt ile ilikilendirilmiş sayısal ve valide edilmiş klinik belirteç olan Tümor Mutasyon Yükü FoundationOne® and FoundationOne® Heme, Kapsamlı Genomik Profilleme raporlarına dahil edilmiştir.

Yüksek Tümör Mutasyon Yükü olan hastaların belirli kanser immunoterapilerinden faydalanması daha olasıdır.

Ek doku, maliyet veya süre gerektirmeden TMY her FoundationOne® ve FoundationOne® Heme raporuna hekimlerimize yol göstermek için dahil edilmiştir.

• TMY- Yüksek olan tüm solid tümör tipleri ve hematolojik malignitelerde, TMY durum bilgisi rapor ön sayfasında yer alır.

• Kolorektal kanser, küçük hücre dışı akciğer kanseri, melanom, ürotelyal ve endometrial karsinomlarda TMY’den bağımsız tüm raporların ön sayfasında TMY durum bilgisi yer alır.

• Diğer tüm senaryolarda, TMY durum bilgisi raporun Anlamlılığı Bilinmeyen Varyantlar (VUS) bölümünde yer alır.

Bilgi için müşteri hizmetlerimizle görüşebilir TMY bilgi broşüne bakabilirsiniz.